1974

Gertrud Rüegg 创建Kanya AG 

1975

注册了PVS 型材连接系统的专利权

1982

Walter Bär 管理技术部门

1990

全球的代理

1994

公司周年庆 - Kanya AG 20年

1997

开业庆典- Rüti (瑞士) 新工厂

2008

由Bachtel 集团 (André Müller and Clemens Ruckstuhl) 完成公司传承规划

2013

成立Kanya中国分公司

2014

公司周年庆 - Kanya AG 40年

2016

进一步拓展1,200 m2的厂房面积

Kanya China Ltd.

32 Hongxi Road, Suzhou
Jiangsu 215151
China

Tel. +86 (0) 512 65360065 
Fax +86 (0) 512 65360906 

所有经销网点